Volontär

ASK Växjö bygger på volontärsarbete. Som medlem förväntas du ställa upp med 10 timmars arbete. Det kan vara som funktionär vid Barnens Vasalopp, hjälpa till och preparera spåren eller engagera dig i styrelsen. Med start säsongen 2021/2022 kommer du som medlem betala in en volontärdeposition. Väljer du att inte ta något uppdrag kommer din deposition att samlas i en pott som går till klubbens verksamhet.